metaalbewerking

Metaalbewerking, Constructie, Motorenrevisie

Industrieel machineonderhoud

Aan de prestaties van industriële machineparken en technische installaties worden steeds hogere eisen gesteld. Enerzijds bepalen de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de machines en installaties de continuïteit en het niveau van een productieproces. Anderzijds kan goed en planmatig onderhoud de ‘down-time’ ten gevolge van storingen en reparaties verminderen, de levensduur verlengen en kostenverlagend werken.

MTB Technics beheerst alle benodigde specialismen, om het hoogste rendement uit industriële machines en installaties te halen en elk machinepark met behulp van effectief preventief onderhoud te optimaliseren:

  • Preventief (en correctief) onderhoud, gericht op het voorkomen van storingen, verlengen van levensduur. Productieprocessen worden geoptimaliseerd tijdens geplande en regelmatige onderhoudsbeurten.
  • Storingen verhelpen en reparaties verrichten, zowel op mechanisch als elektrotechnisch gebied. Hierbij worden snelle en adequate oplossingen geboden bij uitval van of calamiteiten aan installaties of machines. De belasting, de duur van de belasting en de leeftijd van een machine(onderdelen) zijn factoren die van invloed zijn op de (aard en ernst van) de storing en de omvang van de reparatie.
  • Aanpassingen, revisies en retrofits (overhalen) als de machines en de onderdelen te oud zijn of te hoog en langdurig belast zijn geweest. Soms blijkt bij een inspectie dat de staat van de onderdelen zo slecht is, dat volledige revisie noodzakelijk is.
  • Automatisering/automatisatie, waarbij (een deel van) de menselijke arbeid wordt vervangen door machines en/of elektronica. Industriële automatisering zal uiteindelijk leiden tot verhoging en stroomlijning van de productie, met daaraan gekoppeld een verlaging van de productiekosten. Automatisering kan in verschillende gradaties en gefaseerd worden ingevoerd door middel van een op maat gesneden aanpak.

MTB Technics zorgt er bovendien voor dat de werkzaamheden op een verantwoorde en snelle manier worden uitgevoerd. Veelal kunnen de werkzaamheden ter plaatse worden verricht, het is echter ook mogelijk dat deze in de eigen MTB Technics werkplaats gebeuren.